IT menadžment i razvoj softvera

Pravi čovjek. Pravo rješenje.

Šta ja tačno radim?

Zajedno sa timom inženjera iz kompanije EXPERT.ITS.ME, kao i ostalim našim kolegama sa Univerziteta Crne Gore, radim na podizanju nivoa kvaliteta, kako samog softvera tako i procesa razvoja istog.

Postoji idealan softver
koji završava sve Vaše poslove i potrebe. Kontaktirajte me da uz pomoć EXPERT.ITS.ME razvojnog tima osmislimo najbolje rješenje koje zadovoljava sve Vaše potrebe i želje.