IT menadžment i razvoj softvera

Pravi čovjek. Pravo rješenje.

Šta ja tačno radim?

Specijalizirao sam Operativne Sisteme, sa radom Koncept niti u savremenim Windows operativnim sistemima kreiranje i sinhronizacija niti. Od završne godine studija intezivno se bavim istraživanjem programskih prevodilaca za Windows platforme nanovije generacije.

Proces optimizacije obuhvata konstrukciju skupa upita sa izborom najboljeg. Jako je važno pravilno odabrati adekvatnu heuristiku koja će ograničiti broj planova koji se generišu.