IT menadžment i razvoj softvera

Pravi čovjek. Pravo rješenje.

Šta ja tačno radim?

Pored razvoja, takođe sam zainteresovan za unapređivanje znanja i konstantnog usavršavanja, kako savladanih tehnika, tako i vještina. Moja prva knjiga je C++ Multithreading Cookbook. To je sjajna knjiga za sve koji žele da nauče jezik C++ kao i multithreading.

Visok nivo perspektive projekta
Višegodišnje iskustvo, velik broj uspješno kompletiranih projekata i zadovoljnih klijenata je samo manji dio od svega o čemu treba voditi računa.